درمان و اصلاح تنگی کانال نخاعی و بی‌ثباتی ستون فقرات

درمان و اصلاح تنگی کانال نخاعی و بی‌ثباتی ستون فقرات

عمل آرترودز (تثبیت ستون فقرات)

ستون فقرات وظیفه تسهیل  تحرک تنه و حرکت اندام را بر عهده دارد و همچنین از آسیب نخاع و کشش بیش از اندازه ی رشته های عصبی جلوگیری می کند. نخاع از  فضای میان کانال مهره  ای عبور کرده و در قسمت قدامی با جسم مهره ای،در طرفین با دیسک بین مهره ای و در قسمت خلفی با زائده ی خاری(Spinous Process) محافظت می شود.
ستون فقراتی که محور ثابتی ندارد می تواند به نخاع یا اعصاب آسیب رساند که در واقع مسبب  شکل گیری Malposition, Kyphosis, Scoliosis, Spondylolisthesis و..  می باشد.
جراحی Fusion of the vertebrae به منظور از بین بردن فشار اعصاب(کانال نخاعی یا ریشه های عصبی)حفظ صحت و  عملکرد ستون فقرات انجام می پذیرد.
بیماری های که برهم زننده ی ثبات ستون فقرات می باشد (مانند فرسودگی Facet ها، آرتروزو…)باعث توزیع نادرست فشار روی اجزای ستون فقرات (مهره،دیسک، Facet، کانال نخاعی، نخاع و..) می باشد.

روش درمانی

به طور عمومی دو شکل درمان وجود دارد:
1-روش غیر تهاجمی
2- روش جراحی
روش غیر تهاجمی:  درمان های اولیه شامل استراحت،تزریق دارو و یا ورزش، فیزیو تراپی  پوشیدن ارتز و…می باشد.در صورتی که روش های های اولیه به درمان یا کنترل روند بیماری کمک نکند، روش های درمانی دیگر از قبیل بلاک کردن ریشه های عصبی و یا جراحی Fusion برای Fixation داخلی توصیه می شود.
روش جراحی: انجام جراحی های Fusion ستون فقرات بیمار در حالت Prone ,Supine یا Lateral را شامل می شود.
بسته به نوع و شدت بیماری یا اختلال ستون فقرات، جراحی ممکن است طی یک یا چند مرحله صورت گیرد.

مراحل جراحی

پس از Fixation حالت قرار گیری بیمار، محل و طول برش پوست که وابسته به تعداد   Levelهایی است که عمل جراحی روی آن صورت می گیرد مشخص شده و پس از برش پوست و جدا کردن بافت عضلانی از بخش های استخوانی، ناحیه موردنظر جهت جراحی، در دسترس قرار می گیرند. محل مناسب عمل جراحی توسط تصویر برداری با اشعه X به منظور راهنمایی دقیق تر جراح مشخص می شود.
بسته به نوع و آسیب و روش جراحی، Laminectomy، Disectomyو Facetomy در آزاد سازی اعصاب صورت می گیرد.

 

Stabilisation

این نوع عمل ها با کمک ایمپلنت ها،مثل  تیتانیوم و یا مواد مصنوعی، استخوان و یا جایگزین های استخوانی انجام می گیرند.
به منظور Fixation  ستون فقرات، ایمپلنت هایی مثل Plate،Cage،پیچ و راد مورد استفاده قرار گیرند.
پیچ ها و راد ها (Rods &Screws) :  در ثابت سازی های داخلی (Internal Fixation)، و یا  ناحیه ی خلفی (Posterior Approach) که پیچ ها داخل بدنه های مهره قرار داده شده و پس از اتمام پیچ گذاری راد گذاری صورت می پذیرد.
کیج (Cage): در جای قبلی دیسک برداشته شده قرار می گیرند و با مواد استخوانی پر می شوند.
Plate: در ثابت سازی های داخلی،از ناحیه قدامی Plate قرار داده شده و توسط پیچ فیکس می گردد.

رفع فشار کانال نخاعی

جابجایی بافت دیسک بین مهره ای، نیازمند به آزاد سازی کانال نخاعی و رفع فشار  از روی نخاع یا ریشه های می باشد.
جابجایی یا لغزش مهره های ستون فقرات به حالات متفاوت بوده و اسامی گوناگونی دارد:
– تحدب توراسیک:Kyphosis
-انحنای جانبی ستون فقرات:Scoliosis
– فزایش قوس کمر: Lordosis
-لغزندگی مهره ها نسبت به یکدیگر: Spondylolisthesis
به منظور اصلاح محور ستون فقرات که ناشی از بیماری های نام برده است،جراحی Fusion  صورت می گیرد.

فهرست